KAMNA
Horkovzdušná kamna
U tohoto typu kamen vzduch v místnosti proudí kolem volně stojící
kamnové vložky a výměníku uzavřené v plášti kamen. Krátce po zatopení
dosáhneme plného výkonu.
Těžká akumulační kamna
Tento typ kamen je vhodný do trvale obydlených prostor. Teplo je uloženo
rovnoměrně v těžké akumulační mase a přes teplosměnné plochy je
pomalu odevzdáváno do prostoru. Kamna potřebují delší čas, než se
nahřejí,za to však výborně akumulují.
Hypokaustní kamna
Princip hypokaustního vytápění spočívá v rozložení tepla na velkou
teplosměnnou plochu,ze které se pozvolně sáláním šíří do prostoru.
Hypokaust (uzavřený teplovzdušný systém) používá uzavřené cirkulace
tepla a přidává moderní materiály a technologie. Pomocí hypokaustu se
dají vytápět nejen velké prostory,ale i patra domů a přilehlé místnosti.
Dále provádíme instalace dalších typů komerčně vyráběných kamen
(peletová, litinová, kachlová,..). Pro více informací mě kotaktujte.

PODBRDSKÉ KAMNÁŘSTVÍ
Tomáš Hnátnický
+420 777 110 888 | tomashnatnicky@seznam.cz