Krby
Konvenční krb
Klasickým krbem v kombinaci s teplovzdušným rozvodem se dá vytápět celý dům.
Teplovzdušné krby pracují na principu cirkulace vzduchu, tedy konvenci. Poměr
podílu tepla u těchto krbů je 20% sálavého tepla a 80% tepla konvenčního. Výhody:
poměrně nízké pořizovací náklady a rychlý náběh tepla.
l Nevýhody: šíření přepáleného vzduchu (systém nasává prach a ten je ohříván na
vysokou teplotu),což zvyšuje náchylnost k alergiím či astmatu,velký rozdíl teploty
vzduchu při zemi a u stropu, přesušení vzduchu,minimální akumulace.
Akumulační krb
Specifikem akumulačního krbu je schopnost uchovávat teplo vyprodukované krbovou
vložkou a to pak uvolňovat do místnosti sáláním. Tento druh vytápění je vhodné
využít v nízkoenergetických domech. Sálavé teplo je zdraví prospěšné,je to stejné
teplo jako od sluníčka. Nezpůsobuje víření vzduchu, a proto nezvyšuje prašnost na
rozdíl od konvenčních topidel. Sáláním se neohřívá vzduch,ale okolní předměty,od
kterých se až druhotně ohřívá vzduch. Rozdíl teplot u stropu a při zemi je minimální.
Poměr tepla u akumulačních krbů je oproti konvenčním přesně opačný a to 80%
sálavého tepla a 20% tepla konvenčního.
l Výhody: spaluje při vysoké teplotě,minimální emise,účinnost až 90%,velká
akumulační schopnost(záleží na velikosti obestavby cca 6-10hodin)
Nevýhody: vyšší pořizovací cena,komplikovanější vytápění vzdálených místností.
Krb s teplovodním výměníkem
Krb s otevřeným ohništěm
Krb,kde část ohniště pro spalování paliva není ohrazena nehořlavými materiály.
Je obvykle navrhovaný i prováděný individuálně

PODBRDSKÉ KAMNÁŘSTVÍ
TomᚠHnátnický
+420 777 110 888 | tomashnatnicky@seznam.cz
WYSIWYG Web Builder